Stichting Veteranen Texel zet zich in om het onderling contact tussen veteranen te  bevorderen. Wij doen dit door het bieden van mogelijkheden tot ontmoeting en door het organiseren van activiteiten en excursies.

De stichting wil erkenning en waardering in de samenleving bevorderen door het uitdragen van kennis en het geven van voorlichting aan de samenleving over activiteiten en missies van veteranen stichting.

De stichting werkt samen met de gemeente Texel, het Nederlands Veteraneninstituut en het Veteranen Platform en alle andere instanties die zich inzetten voor belangen van veteranen.

De Stichting zoekt verder contact met ondernemers teneinde gezamenlijk evenementen te organiseren waarmee de veteraan en het werk van veteranen onder de aandacht wordt gebracht.