Welkom op de website van Stichting Veteranen Texel!
De stichting zet zich in voor de waardering, belangen en het sociaal welzijn van Texelse veteranen, de verbondenheid met elkaar en met de Texelse gemeenschap.

Een deel van de Texelse veteranen voor de premiere van ‘Invasie’ op 12 april in Den Burg. Links (van onder naar boven) Marco Kroon en sponsor Maurice en Jasper Diks van familiebrouwerij Tesselaar. Foto: Evalien Weterings

Wie zijn veteraan?

Veteranen zijn alle (oud-)militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.

Denk daarbij aan de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Maar ook aan missies in Libanon, de Sinaï, Cambodja, Ethiopië/Eritrea, Angola, Haïti, voormalig Joegoslavië, Mali en Afghanistan. Ook personeel van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog is veteraan.

Een veteraan kan dus zowel een man als vrouw zijn en is tussen de 18 en 120 jaar. Sommige veteranen werken nog steeds bij Defensie. Anderen zijn al (heel) lang geen militair meer.

Over de stichting

Wij richten ons op het bevorderen van maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering voor veteranen in zijn algemeenheid en de Texelse veteranen in het bijzonder.    Daarnaast streven wij ernaar de verbondenheid tussen de Texelse veteranen te versterken en daar ook de gezinsleden bij te betrekken.

Om deze ambitie richting te geven zijn we gekomen tot drie pijlers.

De veteraan centraal

Activiteiten voornamelijk voor de onderlinge verbondenheid tussen de Texelse veteranen, zoals bijvoorbeeld op regelmatige basis ‘veteranencafé’s’ organiseren.

Vertel het voort

Activiteiten in het kader van educatie zoals bijvoorbeeld ‘de veteraan in de klas’ voor de jeugd, maar ook georganiseerde lezingen in het kader van vrede en veiligheid voor geïnteresseerden.

Van onzichtbaar naar elkaar leren kennen

Waar mogelijk werken wij samen met andere organisaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen om de veteraan zichtbaarder te maken.

Stichting Veteranen Texel maakt geen onderscheid op basis van krijgsmachtsdeel of uitzendgebied en staat open voor alle veteranen, zowel actief als post-actief. Daar waar mogelijk sluiten wij aan of ontplooien wij activiteiten met andere organisaties in de regio met een vergelijkbare doelstelling.

Veteranenvrienden